کود مخصوص زعفران گرانوله

نام محصول: کود آلی مخصوص زعفران گرانولهوضعیت محصول: موجود نام لاتین : organic granulated saffron fertilizer ترکیبات :  کود مرغی و گاوی : 70% گوگرد : 10% بنتونیت و زئولیت : 20% نیتروژن کل : 2% ماده آلیom: 25% گوگرد عنصری(s) : 10% کربن آلی oc : ۳-۴ 10% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین…

کود آلی گرانول ترکیبی

نام محصول: کود آلی گرانول ترکیبیوضعیت محصول: موجود نام علمی : combined granulated organic fertilizer ترکیبات :  ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 10% کود دامی و مرغی: 80% بنتونیت و زئولیت : 20% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار…

کود پلت ترکیبی

نام محصول: کود آلی ترکیبی پلت وضعیت محصول: موجود نام لاتین : combined pellet organic fertilizer ترکیبات : ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 10% کود دامی و مرغی: 80% بنتونیت و زئولیت : 20% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. ×…

کود مرغی گرانوله (کیسه لمینت صادراتی)

نام محصول: کود مرغی گرانوله(کیسه لمینت صادراتی) وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Chicken manure ترکیبات :  ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: 80% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% بنتونیت و زئولیت 20% مشخصات محصول جهت مشاوره…

کود مرغی گرانوله (کیسه لمینت معمولی)

نام محصول: کود مرغی گرانوله(کیسه لمینت عادی) وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Chicken manure ترکیبات : ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: 80% بنتونیت و زئولیت : 20% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول…

کود مرغی پلت (کیسه لمینت صادراتی)

نام محصول: کود مرغی پلت(کیسه لمینت صادراتی)وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Chicken manure ترکیبات :  ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: 80% بنتونیت و زئولیت : 20% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول جهت مشاوره…

کود مرغی پلت (کیسه لمینت عادی)

نام محصول: کود مرغی پلت(کیسه لمینت عادی) وضعیت محصول: موجود نام لاتین  : Chicken manure ترکیبات : ماده آلیom: ماده آلیom: 25% کود مرغی و گاوی 80% کربن آلی oc کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: گوگرد عنصری S 80% بنتونیت و زئولیت : حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴…

کود آلی گوگردی ۱۰٪ گرانوله

نام محصول: کود آلی گوگردی ۱۰٪ گرانولهوضعیت محصول: موجود نام لاتین : organic fertilizer with sulfur ترکیبات :  کود مرغی و گاوی 70% گوگرد 10% بنتونیت و زئولیت 20% ماده آلیom: 25% کربن آلی oc کربن آلی oc 10% گوگرد عنصری S: گوگرد عنصری S 10% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴…

کود آلی گوگردی ۱۰٪ گرانوله

نام محصول: کود آلی گوگردی ۳۰٪ گرانوله وضعیت محصول: موجود نام لاتین : organic fertilizer with sulfur ترکیبات : کود مرغی و گاوی 60% گوگرد 30% بنتونیت و زئولیت 10% ماده آلیom: 25% کربن آلی oc کربن آلی oc 10% گوگرد عنصری S: 30% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر:…