سولفات آمونیوم گرانوله

نام محصول: سولفات آمونیوم گرانوله وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Ammonium Sulfate ترکیبات : اوره، مونو آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز نیتروژن کل N 21% گوگرد S 24% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار میزان مصرف: ۱تا۲ کیلوگرم به ازای هر…

سولفات آمونیوم کریستاله

نام محصول: سولفات آمونیوم کریستاله وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Ammonium Sulfate ترکیبات : اوره، مونو آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز نیتروژن کل N 21% گوگرد S 24% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار میزان مصرف: ۱تا۲ کیلوگرم به ازای هر…

فسفات ازته

نام محصول: فسفات ازتهوضعیت محصول: ناموجود نام لاتین :  nitrogen phosphate fertilizer  ترکیبات : اوره، سوپر فسفات ساده، گوگرد گوگرد : 7% نیتروژن کل N : ۹۹.۹۹٪ 5% فسفر محلول(p2o5) 10% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن…

کامل ماکرو گرانوله ۱۰-۸-۵-۶

نام محصول: کامل ماکرو گرانوله ۱۰-۸-۵-۶ وضعیت محصول: ناموجود نام لاتین: granulate compelete macro ترکیبات : اوره، سوپر فسفات ساده، پتاسیم کلراید، گوگرد نیتروژن کل N ۹۹.۹۹٪ 6% فسفر محلول(p2o5) ۹۹.۹۹٪ 8% پتاسیم (K2O) 6% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول سولفات اهن 500ppm سولفات روی 500ppm…

پتاسیم گوگردی

نام محصول: پتاسیم گوگردی وضعیت محصول: ناموجود نام لاتین : potasium sulfure fertilizer ترکیبات : گوگرد، پتاسیم کلراید پتاسیم (K2O) 30% گوگرد s 15% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول سولفات اهن 500ppm سولفات روی 500ppm × بستن هشدار زمان کاشت : زراعی: قبل از کشت باغی:…

فسفات آلی گوگردی

نام محصول: فسفات آلی گوگردی وضعیت محصول: ناموجود نام لاتین : organic sulfur phosphate ترکیبات : سوپر فسفات ساده، گوگرد، کود دامی نیتروژن کل N : ۱/۵٪ 1% فسفر محلول(p2o5) ۹۹.۹۹٪ 7% گوگرد s 10% ماده آلی om 15% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% زمان کاشت : زراعی:…

کود کامل آلی مخصوص زعفران(لاژه ۱)

نام محصول: کود کامل آلی مخصوص زعفران(لاژه ۱)وضعیت محصول: موجود نام لاتین : organic complete macro 1-5-5 ترکیبات :اوره، سوپر فسفات ساده، پتاسیم کلراید، کود دامی ، کود دامی نیتروژن کل : 1% فسفر محلول(p2o5) : 5% پتاسیم (K2O) : 5% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول جهت…

کامل ماکرو گرانوله۶-۶-۱۲

نام محصول: کامل ماکرو گرانوله۶-۶-۱۲وضعیت محصول: موجود نام لاتین : complete macro 12-6-6 ترکیبات : اوره، سوپر فسفات ساده، پتاسیم کلراید نیتروژن کل N ۹۹.۹۹٪ 12% فسفر محلول(p2o5) ۹۹.۹۹٪ 6% پتاسیم (K2O) 6% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول سولفات اهن 500ppm سولفات روی 500ppm × بستن هشدار زمان…

کامل ماکرو گرانوله ۳-۵-۷

نام محصول: کامل ماکرو گرانوله ۳-۵-۷ وضعیت محصول: موجود نام لاتین :  granulate macro 7-5-3 fertilizer ترکیبات : اوره، سوپر فسفات ساده، پتاسیم کلراید نیتروژن کل N ۹۹.۹۹٪ 7% فسفر محلول(p2o5) ۹۹.۹۹٪ 5% پتاسیم (K2O) 3% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول سولفات اهن 500ppm سولفات روی 500ppm…

سوپر فسفات ساده

نام محصول: سوپر فسفات ساده وضعیت محصول: موجود نام لاتین : simple super Phosphat(ssp) ترکیبات : فسفر کل(p) 21% فسفر محلول(p2o5) 16% سولفات (so4) 10% کلسیم (Ca) 20% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: ۹۰٪ 90% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار…