گوگرد پودری مش ۲۰۰

نام محصول: گوگرد پودری مش ۲۰۰ وضعیت محصول: موجود نام لاتین : micronized powdered sulfur ترکیبات : گوگرد : ۹۹.۹۹٪ ۹۹.۹۹٪ 99% گوگرد عنصری(s) : ۹۹.۹۹٪ 99% حداکثر میزان رطوبت: ۱ درصد 1% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار زمان مصرف : فصل بهار و تابستان نوع…

گوگرد پودری مش ۱۰۰

نام محصول: گوگرد پودری مش ۱۰۰ وضعیت محصول: موجود نام لاتین : micronized powdered sulfur ترکیبات : گوگرد : ۹۹.۹۹٪ ۹۹.۹۹٪ 99% گوگرد عنصری(s) : ۹۹.۹۹٪ 99% حداکثر میزان رطوبت: ۱ درصد 1% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید. × بستن هشدار زمان مصرف : فصل بهار و تابستان نوع…

گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۴۰٪

نام محصول: گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۴۰٪ وضعیت محصول: موجود نام لاتین : bentonite sulfur 40% ترکیبات : گوگرد : 40% گوگرد عنصری(s) : 40% بنتونیت و زئولیت : 60% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: نیتروژن کل 90% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید.…

گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۷۰٪

نام محصول: گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۷۰٪ وضعیت محصول: موجود نام لاتین : bentonite sulfur 70% ترکیبات : گوگرد : 70% گوگرد عنصری(s) : 70% بنتونیت و زئولیت : 30% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: نیتروژن کل 90% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید.…

گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۷۵٪

نام محصول: گوگرد بنتونیت دار گرانوله ۷۵٪ وضعیت محصول: موجود نام لاتین : bentonite sulfur 75% ترکیبات : گوگرد : 75% گوگرد عنصری(s) : 75% بنتونیت و زئولیت : 25% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: نیتروژن کل 90% مشخصات محصول جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از محصولات تماس بگیرید.…