هیومیک اسید گرانوله

نام محصول: هیومیک اسید گرانولهوضعیت محصول: موجود نام لاتین : granulated humic acid ترکیبات :  هیومیک اسید(HA) : 20% ماده آلیom: 46% لئوناردیت : 80% بنتونیت و زئولیت : 20% پتاسیم کل (K2O) : ۱.۵ 2% اسیدیته ph : ۳-۴ 4% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول جهت…