کود مرغی گرانوله (کیسه لمینت صادراتی)

نام محصول: کود مرغی گرانوله(کیسه لمینت صادراتی) وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Chicken manure ترکیبات :  ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: 80% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% بنتونیت و زئولیت 20% مشخصات محصول جهت مشاوره…