کود مرغی گرانوله (کیسه لمینت معمولی)

نام محصول: کود مرغی گرانوله(کیسه لمینت عادی) وضعیت محصول: موجود نام لاتین : Chicken manure ترکیبات : ماده آلیom: 25% کربن آلی oc 15% کود مرغی خالص: 80% بنتونیت و زئولیت : 20% میزان ماده موثر: نیتروژن کل نیتروژن کل 2% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول…