کود کامل آلی مخصوص زعفران(لاژه ۱)

نام محصول: کود کامل آلی مخصوص زعفران(لاژه ۱)وضعیت محصول: موجود نام لاتین : organic complete macro 1-5-5 ترکیبات :اوره، سوپر فسفات ساده، پتاسیم کلراید، کود دامی ، کود دامی نیتروژن کل : 1% فسفر محلول(p2o5) : 5% پتاسیم (K2O) : 5% حداقل درصد مقدار ذرات با اندازه بین ۲ تا ۴ میلیمتر: 90% مشخصات محصول جهت…