آنچه وارد شد و به جنجال کود انسانی انجامید

آنچه وارد شد و به جنجال کود انسانی انجامید

آنچه وارد شد و به جنجال کود انسانی انجامید : چندی پیش خبری مبنی بر واردات 160تن کود انسانی از ترکیه در برخی رسانه ها منتشر شد، درحالی که بنا به گفته شرکت واردکننده، این کالا کود انسانی نبوده و بیوماس سلولزی گرانول باکتری است که در سامانه نوین تصفیه فاضلاب برای نخستین بار در…