اثرات مضر مصرف بیش از حد آهن

اثرات مضر مصرف بیش از حد آهن :  در واقع، آهن سمی است که جذب آن از دستگاه گوارش به شدت تحت کنترل است. در اکثر موارد، اثرات مضر آهن اضافی به حداقل می رساند. این مقاله در مورد اثرات مضر مصرف بیش از حد آهن است. آهن چیست؟ آهن یک ماده معدنی و ضروری…