اراضی کشاورزی بی بازده می‌شوند

اراضی کشاورزی بی بازده می‌شوند

اراضی کشاورزی بی بازده می‌شوند : گذر از کشاورزی سنتی به‌دلیل مشکلاتی که این نوع کشاورزی با آن مواجه است،‌ یک امر ضروری محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند اگر به همین منوال پیش برویم، شاید در زمانی کمتر از ۵۰ سال آینده، ‌اراضی ما هیچ‌گونه بازدهی و صرفه اقتصادی نخواهد داشت. نبود صرفه اقتصادی نیز درنهایت…