اصول نگهداری مارانتا لوکونورا

اصول نگهداری مارانتا لوکونورا

آموزش نکات و شرایط لازم برای نگهداری مارانتا لوکونورا (گیاه نماز) اصالت این گیاه به برزیل برمی گردد و به آن گیاه نمازی نیز می گویند . گیاه مارانتا لوکونورا یکی از زیباترین گیاهان خانگی محسوب می شود . این گیاهان برای گلدان های آویز سبدی بسیار مناسب هستند . فرقی ندارد که در نگهداری…