باتری‌های کهنه را می‌توان به کود تبدیل کرد

باتری‌های کهنه را می‌توان به کود تبدیل کرد

باتری‌های کهنه را می‌توان به کود تبدیل کرد : یک شرکت استرالیایی در یک پروژه انقلابی توانسته است باتری‌های قدیمی را به کود تبدیل کند. به نقل از آی‌ای، یک شرکت استرالیایی توانسته است عناصر روی(زینک) و منگنز را از باتری‌های مصرف شده و کهنه بازیابی کند و با استفاده از گرد فلز اقدام به…