توسعه کشاورزی نیمی از مرال‌ها را کُشت

توسعه کشاورزی نیمی از مرال‌ها را کُشت

توسعه کشاورزی نیمی از مرال‌ها را کُشت : سم‌داران بزرگ جثه در سراسر دنيا با بحران‌ كاهش جمعيت و تخريب زيستگاه مواجه هستند. از دست رفتن زيستگاه‌ها براي آنها و حفاظت از سم‌داران براي پژوهشگران، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيش روي مديريت حيات‌ وحش در دهه‌هاي اخير محسوب مي‌شود. گوزن قرمز خزري يا مرال (Caspian…