تولید اسکناس از کود انسانی

تولید اسکناس از کود انسانی

تولید اسکناس از کود انسانی : کمتر کسی فکر می‌کند چنین شغلی هم در ایران وجود داشته باشد. البته طبیعتا خرید و فروش کود حیوانی، حرفه‌ای نیست که درباره آن نشنیده باشیم، اما عرضه کود انسانی چطور؟ واقعیت این است که خیلی از ما حتی دلش را نداریم به چاه دستشویی خانه خودمان نگاهی بیندازیم،…