جنگل ها زیر زباله دفن می شوند

جنگل ها زیر زباله دفن می شوند

جنگل ها زیر زباله دفن می شوند : روزانه بیش از دو ‌هزار تُن زباله در استان‌های حاشیه دریای خزر تولید می‌شود که تفکیک‌شده یا نشده دور از چشم مردم در طبیعت تلنبار می‌شود. بیشترین حجم این دپو در اعماق جنگل‌های سرسبز و کهن هیرکانی است؛ جایی که کمتر کسی به آنها قدم می‌گذارد. جنگل‌هایی…