خارجی ها از کود خوک، آسفالت می‌گیرند

خارجی ها از کود خوک، آسفالت می‌گیرند

خارجی ها از کود خوک، آسفالت می‌گیرند | جمیله محمدی چراتی: پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی، فرایندی را توسعه داده که طی آن از کود خوک به عنوان جایگزین کم هزینه نفت خام به منظور تهیه آسفالت جاده ها استفاده می شود. در جستجوی جایگزین های زیستی، این گروه متوجه شدند ضایعات و فضولات خوک ها…