درست کردن کود خانگی با  روش آسان و طبیعی

درست کردن کود خانگی با  روش آسان و طبیعی

درست کردن کود خانگی با  روش آسان و طبیعی : همۀ عاشقان گل و گیاه می‌دانند که سلامت گیاهان به سلامت خاک وابسته است. غنی‌بودن خاک موضوعی در این زمینه بسیار مهم است. استفاده از کود موجب تقویت خاک گیاه می‌شود. کودهای آماده معمولا موادی شیمیایی دارند که برای محیط‌ زیست زیان‌آورند. هزینۀ خرید کود هم ممکن است…