روش‌های نگهداری کاکتوس در زمستان

روش‌های نگهداری کاکتوس در زمستان

روش‌های نگهداری کاکتوس در زمستان  : اگر قرار بود گل‌ها را به آدم‌ها تشبیه کنیم فکر می‌کنم کاکتوس‌ها در دسته آدم‌های درون‌گرایی قرار می‌گرفتند که متفکرند، کمتر حرف می‌زنند و بیشتر کتاب می‌خوانند. این‌قدر هم غرق کتاب می‌شوند که حواس‌شان به دور‌وبرشان نیست. تا یک لیوان آب کنار دست‌شان نگذاری خودشان عمرا سراغش را بگیرند.…