سرطان در ایران به خاطر کود

سرطان در ایران به خاطر کود

سرطان در ایران به خاطر کود :  اين روزها با مرور اخبار رسانه‌هاي مختلف درباره افزايش نرخ سرطان ناشي از مصرف نادرست سم و كود شيميايي نامناسب می‌شنویم و می‌خوانیم كه كم و بيش موجب نگراني برخي مردم شده است كه آيا محصولات كشاورزي كه مصرف مي‌كنند در گروه محصولات سلامت قرار دارند يا خير.…