صادرات چه کود هایی مجاز است

صادرات چه کود هایی مجاز است

صادرات چه کود هایی مجاز است ؟ کودها در ایران انواع مختلفی دارند. تعدادی کودهای حیوانی یا نباتی هستند که در گمرک با کدتعرفه ۳۱۰۰۰۰ شناخته می‌شوند. تعدادی کودهای معدنی و شیمیایی هستند که در کشور ما تنوع زیادی دارند؛ دسته‌ای کود میکرومعدنی و نوع دیگری هم کود اوره است که اکثر صادرات ایران را دارد و…