فوت و فن های نگهداری از گل سرخ

فوت و فن های نگهداری از گل سرخ

فوت و فن های نگهداری از گل سرخ : فوت و فن های نگهداری از گل سرخ : وقتي در ادبيات از گل صحبت مي‌شود منظور نويسنده صددرصد گل سرخ يا گل رز خودمان است. وقتي به يك دسته گل فكر مي‌كنيم، اغلب تصور ما دسته گل رز است. همه ما با گل رز خاطره…