مدیریت باغچه با آیفون

مدیریت باغچه با آیفون

مدیریت باغچه با آیفون   : ادین دارای حسگر خورشیدی است و می تواند نور، رطوبت هوا، دما، مواد مغذی خاک و رطوبت خاک را ارزیابی کرده و با ارسال اطلاعات به تلفن همراه هوشمند، شما را از چگونگی رشد گیاهان آگاه کرده و یا نوع کود مناسب را پیشنهاد دهد. اگر همواره فراموش می کنید…