میوه‌های قاچاق را آتش بزنید

میوه‌های قاچاق را آتش بزنید

میوه‌های قاچاق را آتش بزنید : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی آفاتی که در کشور مبدا وجود دارد از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و با قاچاق محصولات کشاورزی به کشور باید برخورد جدی تری صورت گیرد. محمد علی طهماسبی با بیان اینکه قاچاق، آفتی است که منافع ملی را هدف قرار…