چقدر از محصولات کشاورزی ایران سالم است

چقدر از محصولات کشاورزی ایران سالم است

چقدر از محصولات کشاورزی ایران سالم است : چند سالی است که موضوع تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک در ایران به یکی از دغدغه‌های موجود در بخش کشاورزی تبدیل شده است، چرا که برخی کارشناسان معتقدند میزان مصرف کود و سموم در محصولات کشاورزی ایرانی بالا بوده و این عامل سبب می شود تا…