چگونه استخوان حیوانات به کود تبدیل می‌شود

چگونه استخوان حیوانات به کود تبدیل می‌شود

چگونه استخوان حیوانات به کود تبدیل می‌شود : آیا تولید کود از استخوان های حیوان ممکن است؟ چنین تولیدی چه تاثیری بر فعالیت های فرهنگی و زیست محیطی دارد؟ در یک نیروگاه نمونه در مجارستان، دانشمندان در یک طرح پژوهشی سرگرم پرورش کود آلی از استخوان حیوان اند. ادوارد سومئو، مهندس محیط زیست و هماهنگ…