چگونه می‌توان گیاهان را از یخ‌زدگی نجات داد

چگونه می‌توان گیاهان را از یخ‌زدگی نجات داد

چگونه می‌توان گیاهان را از یخ‌زدگی نجات داد : خبر‌های این روز‌های هواشناسی حکایت از کاهش دما دارد. سرما که بیاید اگر بخواهیم اثرات و آسیب‌هایش را سطح‌بندی کنیم وجه عمده و پله اول آن مخصوص جمعیت انسانی بعد جمعیت حیوانی و بعدتر محیط طبیعی مثل اراضی کشاورزی و باغات است. ته‌ته رده‌بندی هم می‌توان…