کدام را باید نجات داد؛ آب یا کشاورزی ؟

کدام را باید نجات داد؛ آب یا کشاورزی ؟

کدام را باید نجات داد؛ آب یا کشاورزی ؟  : گفته می‌شود 90 درصد آب ایران برای کشاورزی مصرف می‌شود. آبی که مزارعی را سیراب می‌کند که به شیوه سنتی گذشته و توسط کشاورزان که دانسته‌های خود را به روز نکرده‌اند، به زیر کشت می‌رود. زمین‌هایی که گرچه در طول 25 سال گذشته وسعت چندانی…