کشاورزی شهری، از توت‎فرنگی تا فلفل را در خانه بکارید!

کشاورزی شهری، از توت‎فرنگی تا فلفل را در خانه بکارید!

کشاورزی شهری، از توت‎فرنگی تا فلفل را در خانه بکارید!  : یکی از صدها نعمت زندگی در روستا، توانایی کشت و تهیه مواد غذایی مورد نیاز از محصولات شخصی است. ولی اگر شما تصور می کنید که به دلیل زندگی در شهر، نداشتن حیاط و فضای سبز در بیرون خانه نمی توانید مواد مورد نیاز…