کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا

کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا

کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا : به تازگی مزارعی تحت عنوان مزارع “Sundrop” در صحرای استرالیا ایجاد شده است که کشاورزان می توانند تنها با استفاده از نور خورشید و آب دریا سالانه ۱۷۰۰۰ تن گوجه فرنگی از این مزارع برداشت کنند. این مزارع که در فضای بسته ایجاد شده اند،…

کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا

کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا

کشاورزی نوین تنها با نور خورشید و آب دریا : به تازگی مزارعی تحت عنوان مزارع “Sundrop” در صحرای استرالیا ایجاد شده است که کشاورزان می توانند تنها با استفاده از نور خورشید و آب دریا سالانه ۱۷۰۰۰ تن گوجه فرنگی از این مزارع برداشت کنند.این مزارع که در فضای بسته ایجاد شده اند، اولین…