گلابی برجام و جشن خودکفایی کود

گلابی برجام و جشن خودکفایی کود

گلابی برجام و جشن خودکفایی کود : شنگول از پشت پنجره تو کوچه را نگاه کرد و گفت: مامان چرا چند روزه زباله‌هامون را نمی‌برن. کوچه پر از سوسک و موش شده. حبه انگور گفت: اینطوری حتما باز خاموشی زیاد میشه. آخه زباله‌ها را نبرن چطوری برق تولید می‌کنن؟ بزبزقندی گفت: هرچی می‌کشیم از این…